Biografija Poreklo Hobi Sport Slike Linkovi Mapa Novo
 

Prvo ime za Mačvu bilo je Močva (močvara), tek kasnije kada je pretvorena u ravnicu Mačva je dobila današnje ime.

Nadmorska visina Mačve je između 78 i 90 m.

Po administrativno-teritorijalnoj podeli Mačva ima 35 naselja koje pripadaju opštinama: Šabac (14), Bogatić (14) i Sremska Mitrovica (7).

Po terenskim istraživanjima porekla stanovništva, koja su obavljana od 1978. do 1980. godine u 35 mačvanskih naselja zabeleženo je 1.809 rodova i porodica, sa ukupno 15.265 kuća.

U jednom od prvih popisa mačvanske kneževine 1818. godine Zminjak je po veličini bio u drugoj grupi sela, a to su sela srednje veličine, čiji se broj kuća kreće od 50 do 100. Zminjak je tada imao 70 kuća. Kasnije se broj kuća stalno povećavao i 1839. godine bilo ih je 92, sa ukupno 546 stanovnika. Po prvom istorijskom pomenu sela, pod Turcima, selo Zminjak se zvalo Štrikovac. Pod Austrijancima, 1718. godine, zabeleženo je pod imenom Štrekovac, a 1729. godine dobija novo ime Zmijanik. Po predanju čitluk sahibija, tako su ga nazvali, jer je bio "ljut kao zmija".

Doseljeničke struje bile su: Moravska, Crnogorska, Hercegovačka, Bosanska, susedne i dalje oblasti, Stara Srbija, Srbija, Hrvatska i ostale zemlje. Bosanska struja (iz Bosne, Semberije i Majevice) imala je: 370 rodova (34% ukupnog broja rodova) i 3.537 kuća (23,1% ukupnog broja kuća). U Mačvi nije zabeležen ni jedan rod starinaca koji bi tu bili "oduvek, od pamtiveka". Svi ispitani rodovi doseljeni su sa strane.

Najstariji sloj stanovništva Mačve doseljen je krajem XVII veka, u prvim ratnim sukobima Austrije i Turske, a najmnogobrojnije naseljavanje bilo je za vreme ili posle austro-turskih ratova, vođenih u toku XVIII veka, koji su i najvećim delom odredili pravce i intenzitet doseljavanja. Intenzitet doseljavanja ne jenjava ni u sledećem periodu sve do današnjih dana.

Početkom XIX veka u vreme I srpskog ustanka do 1829. godine, doseljen je 331 rod ili 30% od ukupnog broja rodova.

U tom periodu, od I srpskog ustanka do 1829. godine, iz Bosne je doseljen i rod Dovragovići čija je krsna slava Sveti Nikola. Dovragovići i Mitrovići su jedan rod.

Najstariji popisi u Mačvi obavljeni su: I popis od 1808. do 1812. godine, II popis 1815. godine i III popis 1829. godine. U III popisu pominje se:

1. Mirčeta Dovragović sa 2 člana porodice.

U popisu urađenom 31. jula 1863. godine piše da su u okružju: šabačkom, srez: mačvanski, opština: skrađansko-zminjačka u mestu: Zminjak, živeli:

1. Avakum Dovragović 27 godina, žena Jela 20, sinovi Petar 7 i Miloš 5, kći Stevanija 2, brat Vlajko 21 i sna
    Joka 19 godina.
    Kuća; plac 1/4 d.o. (* d.o.= mera 1 plug-1 dan oranja, iznosi 0,36,5ha); 8 njiva 9 d.o.; vrednost 61
    dukat; prihodi 16 talira.
    Avakum Dovragović je direktni potomak loze Dovragovića, kojoj i ja pripadam.

2. Andrija Dovragović 42 godine, žena Milica 30, sin Filip 10, kćeri Vasilija 15 i Andrijana 3 godine.
    Kuća; plac 0,5 d.o; 4 njive 2,3/4 d.o.; vrednost 20 dukata; prihodi 9 talira.

3. Milovan Dovragović 34 godine, žena Stevanija 32 i sin Mijailo 1 godinu.
    Kuća; plac 0,5 d.o.; 2 njive 2 d.o.; vrednost 16 dukata; prihodi 9 talira.

4. Nikolija Dovragović, udova 55 godina.
    Kuća; plac 0,5 d.o.; 6 njiva 6 d.o.; vrednost 38 dukata; prihodi 5 talira.

Opština Zminjak tada je imala ukupno 16.651 stanovnika i to 8.515 muških i 8.136 ženskih.

U tom popisu bilo je zabeleženo 310 muških i 268 ženskih imena koje su mačvani koristili. Interesantno je da se ime Avakum, pominje samo jedanput.

Prezimena su najčešće izvođena prema imenu muškog ili ženskog pretka, ali su izvođena i prema geografskom poreklu mesta, sela ili oblasti odakle su doseljene porodice, po profesiji ili delatnosti rodočelnika porodice, po vojnoj aktivnosti pretka koji se borio u ustancima, po imenima neke biljke ili životinje ili ljudske aktivnosti vezane za njih ili po nadimcima dalekih predaka.

Prezime Dovragović pripada grupi prezimena vezanih za neki telesni nedostatak ili manu i osobinu pretka. Takva su još i prezimena: Džinović, Brkić, Dugajlić, Nosović, Gluvaković, Ćosić, Rogić i druga.

Od toponomastike Mačve za Zminjak se spominju:

1. Bara: Milkovača i Štrkovača.

2. Mesto: Skrađanska kapija i Cigansko groblje.

3. Potes: Vranovača, Gaj, Groblje, Dovraški šor (Dovragovića šor), Jedeci, Kurjačka vešala, Kurjačko
    polje, Kućište, Milatovac, Požar, Selište, Sibinjsko polje i Taborište.

4. Potes i arheološka lokacija: Crkvina.

5. Reka: Jerez.


                  Korišćena literatura:

                  · Milivoje Vasiljević: "Mačva - istorija, stanovništvo", Bogatić, 1996. godine